KAZUYA(誠至会) vs 森園直樹(TIA辻道場) KAZUYAの判定勝ち(非公式戦)

20150802グラディエーター